Znajomi króliczka czyli “Flu Forum 2012” pani prof. Lidii Brydak.

Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2012-10-23

Jak było do przewidzenia, błyskawiczne przeforsowanie ustawy w Sejmie, dało całkowitą bezkarność w działaniu sekcie wakcynologicznej tj.
1. Swobodne wprowadzanie na rynek dowolnej szczepionki bez kontroli nawet Ministerstwa Zdrowia.
2. Zupełna bezkarność w publikacji- udostępnianiu informacji zarówno o zachorowaniach jak i występowaniu powikłań poszczepiennych i zgonów.
3. Zniesienie obowiązku zgłaszania powikłań poszczepiennych przez lekarzy.
4. Znacząco większe dofinansowanie bez żadnej kontroli wydatków PIS. PIS będzie sam decydował jaką szczepionkę i kiedy ma sprowadzić i sam będzie oceniał powikłania i zgony bez obowiązku informowania społeczeństwa.
5. PIS będzie mógł stosować w dowolnym momencie przymus bezpośredni, nawet w przypadku podejrzenia kontaktu z “zarazkami”.

Z tą Ustawą to wogóle ciekawa sprawa. Mamy w Polsce, podobno niezależny wymiar sprawiedliwości z różnego rodzaju „Trybunałami”, a żaden nie sprawdza z urzędu poprawności i zgodności ustaw sejmowych z ustawą zasadniczą. Dlaczego? Nie czytają? Czy wolą nie ryzykować?

Z dużym więc zainteresowaniem zapoznałem się z listem otwartym tego nowego tworu zwanego z zagramaniczna FLU FORUM 2012. Ta niepolska nazwa, jeszcze w Polsce ma chyba podnieść rangę towarzystwa, pomimo istnienia odpowiedniej Ustawy w Języku Polskim.

Już sam skład tego samozwańczego zespołu daje dużo do myślenia. Na 24 nazwiska wymienione w tym liście otwartym, tylko 4 są związane z medycyną, a pozostałe to redaktorzy radiowi, redaktorzy gazetowi, rzecznicy prasowi, kierownicy ds. komunikacji, przedstawiciele GUS [aż 3] etc. Czyli nie chodzi o meritum tylko o pijar. Innymi słowy jest to praktyczne zastosowanie starego programu MK Ultra – “Pranie Mózgu”.

Taki skład zespołu jednoznacznie przekłada się na podział towarzystwa na grupę mówiącą i słuchającą. Potwierdzają to podane prace naukowe na podstawie których opracowano ten list otwarty [strona 2, pierwszy akapit]. I tak na 6 przytoczonych dokumentów znajdujemy 5 prac p.prof. Lidii Brydak i jedną
zagramaniczną. Czyli p. prof. Lidia Brydak zebrała znajomych, aby podnieść rangę swoich prac? Oczywiście zostało to określone jako rekomendacje polskiej grupy ekspertów w sprawie szczepień przeciw grypie z ogromną prośbą do środowisk medycznych o ich jak najszersze upowszechnienie. Co postaram się, jako jeden z reprezentantów środowiska medycznego wykonać.

List powyższy został przesłany do 38 instytucji medycznych i związanych z medycyną. Upoważnia mnie to, albowiem żyjemy w regionie cywilizacji łacińskiej, a nie zbiorowych azjatyckich do sprostowania przynajmniej kilku nieścisłości przed dalszym rozpowszechnianiem.

[Cywilizacja łacińska- cechą charakterystyczną jest indywidualna odpowiedzialność. cywilizacje azjatyckie- zbiorowa, rozmywana odpowiedzialność.]

Najciekawsze są, jak zwykle, załączone do listu wykresy i tabele. Obserwuje się bowiem dziwną tendencję w prezentowaniu danych, przez rozmaitego rodzaju grupy ekspertów związanych z handlem szczepionkami. Najczęściej podają oni bardzo wąski zakres zachorowań, kilka lat, tak jak gdyby wirus grypy i szczepienia pojawiły się dopiero niedawno i była to całkiem nowa jednostka chorobowa. No, może dla biologa jakim jest p. profesor Lidia Brydak, jest to nowa jednostka, ale dla lekarzy znana jest od kilku pokoleń, a dodatkowo służby medyczne od prawie 3 pokoleń stosują w wybranych krajach szczepionki przeciwko grypie. Po raz pierwszy bowiem oficjalnie użyto szczepionki przeciwko grypie w 1940 roku, oczywiście w wojsku. Zanotowano w tamtym sezonie najwyższą w ciągu ostatnich 100 lat śmiertelność w USA wynoszącą ponad 29.047 zgonów. Zwykle testuje się tego rodzaju używki w wojsku, ponieważ o wiele łatwiej ukryć wszelkie powikłania.

Takie zaciemnianie sprawy ma jeden jedyny cel, pokazanie, że wprowadzana przez firmę szczepionka ma istotne znaczenie w zwalczaniu rzekomego zagrożenia. Poniższy wykres za PZH pokazuje, że ostatnia epidemia była w Polsce w 1972/73 roku.

https://i1.wp.com/img17.imageshack.us/img17/9306/nlyj.jpg

Rtęciowe ludobójstwo „dla naszego dobra i bezpieczeństwa”
Rtęciowe ludobójstwo „dla naszego dobra i bezpieczeństwa”

Od tej pory żaden rząd, żaden minister zdrowia epidemii nie ogłosił. Czyli nie zanotowano żadnego istotnego wzrostu, ani ciężkości przebiegu choroby, ani ilości zachorowań. W przeciwnym bowiem przypadku można by oskarżyć narodowy Instytut Zdrowia o fałszowanie danych statystycznych, a to przecież nie leży w ich interesie. Wypada zaznaczyć , że tamta epidemia wybuchła szczególnie u dzieci i młodzieży w rok po zaprzestaniu suplementacji tranem w szkołach. Widać więc wyraźnie na przedstawionym wykresie, spadek zachorowań na grypę w okresie od 1970 do 2010 r.. Występujący od 1976 roku wirus grypy zwany AH1N1, który wydobył się z laboratorium wojskowego USA, stanowi wg PZH aż 80% zakażeń [Wytyczne do szczepień PZH 2007].

Przedstawione w omawianym liście otwartym wykresy wprowadzają dodatkowo w błąd czytającego, ponieważ są sporządzone w niespotykany w nauce sposób. Pomieszano zachorowania na grypę z podejrzeniem zachorowań na grypę. Jest to niespotykane w nauce fałszowanie wyników. Już samo podanie “zachorowań na grypę”, przy istnieniu ponad 200 wirusów grypy, każe w bardzo ostrożny sposób podchodzić do szczepień, ponieważ szczepionka zawiera tylko 2 wirusy. Biorąc pod uwagę czas przygotowywania szczepionki ok 6-9 miesięcy, prawdopodobieństwo trafienia na wirusa będącego podstawą zakażenia na jakimś terenie, jest dużo mniejsze aniżeli trafienie w toto-lotka. Przypominam, że w toto-lotku trafiamy 6 liczbami na 36 możliwych, a w tym przypadku 2 na 200 możliwych. W podobny sposób samozwańczy komitet dezinformuje PT Czytelników danymi dotyczącymi zachorowań na grypę i podejrzenia zachorowań na grypę, bez podania wieku chorych i chorób współistniejących. Jest to szczególnie istotne w sytuacji kiedy The Cochrane Collaboration podaje, w opracowaniu T.Di Jeffersona i
wsp. 2011 numer 8 [ The Cochrane Library ISSN 1464-780X], że względu na niską wartość przedstawianych prac dotyczących wpływu szczepionki przeciwko grypie u osób w wieku powyżej 65 lat, nie można wyciągnąć żadnych wniosków ani o korzyściach stosowania takich szczepień, ani o bezpieczeństwo tych szczepień. Przeprowadzona metaanaliza 5.707 artykułów opublikowanych w latach 1967 do 2011 roku wykazała, że tylko 31 kwalifikowało się do dalszej analizy, czyli były wykonane zgodnie z zasadami prac naukowych. To znaczy, że ponad 5676 prac nie było pracami tylko reklamówkami przemysłu farmaceutycznego, a więc nie powinny być wogóle rozpatrywane.

Zastanawiające jest również to, że PT Autorzy/autorka tego listu otwartego, [trudno przyjąć, aby opracowali go dziennikarze] podając cała masę tabel dotyczących sprzedaży szczepionek, hospitalizacji osób itd. nie umiała podać ile z tych osób w poszczególnym wieku trafiając do szpitala wcześniej zostało zaszczepionych? Przecież od kilku lat wykonuje się łapanki starszych osób, szczególnie w domach opieki i starców, szczepiąc “za darmo”.

Jest to bardzo istotny problem w świetle opublikowanych badań kanadyjskich. Dr Danuta Skowrońsky z Centrum Kontroli Chorób BC [jak najbardziej państwowa instytucja] stwierdziła, że ludzie zaszczepieni w w 2008 roku chorowali dwa razy częściej w następnym roku 2009. Nie dowierzając statystyce, dr D. Skowrońsky przeprowadziła eksperyment na fretkach, zwierzętach będących modelem doświadczalnym zachorowań człowieka na grypę. Eksperyment ten niestety potwierdził dane statystyczne. Powtórzono badania w następnych latach. Potwierdzają one związek szczepień przeciwko grypie ze wzrostem zachorowań w następnym roku. Autorzy stwierdzają jednoznacznie, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy naturalnie nabytą odpornością, a rzekomo poszczepienną. Ciekawe dlaczego podobnych obserwacji nie mógł przeprowadzić zespół “ekspertów ds. grypy” w Polsce opłacany przecież przez podatnika?

Jeszcze bardziej na bakier w faktami stoją zalecenia tego samozwańczego komitetu ekspertów. I tak komitet zaleca szczepienie dzieci od 6 do 35 miesiąca życia. Cochrane databases Syst Rev już w 2006 roku Jan 25 (1) udowodnił po przeanalizowaniu 263.987 dzieci , że stosowanie szczepionki u dzieci poniżej drugiego roku życia była podobna do placebo, czyli żadna. Po placebo nikt nie obserwował zgonów ani powikłań.

Podobnie Komitet pani prof L. Brydak zaleca stosowanie szczepień szczególnie u ludzi starszych. A co mówi w tym względzie nauka? Cytowana już Cochrane Databases of Syst Rev. 2010. 7 paż 2009: ”Ze względu na niską jakość prac dotyczących wpływu szczepień przeciwko grypie na osoby w wieku starszym, żadnych wniosków dotyczących wpływu szczepień na osoby powyżej 65 roku życia lub starszych nie można wyciągnąć.”

W innych pracach piszę się wprost, że wartość szczepień osób po 50 roku życia jest taka sama jak mycie rąk, ale 100 razy tańsza. W The Lancet Infectious Diseases V12 iss1 str.36-44 01.2012 “Skuteczność i efektywność szczepionek przeciw grypie: przegląd systematyczny i metaanaliza“.

Po przeanalizowaniu 5707 artykułów [ tylko 17 było randomizowanych] PT Autorzy doszli do wniosków:
“Szczepionki przeciw grypie mogą zapewnić umiarkowaną ochronę przed grupą potwierdzoną wirusologicznie!” tylko! “Dowodów na ochronę osób dorosłych w wieku 65 lat lub starszych brakuje”.

Znajomi króliczka czyli “Flu Forum 2012” pani prof. Lidii Brydak. #2

Jak wiadomo, pani prof. Lidia Brydak natychmiast po ogłoszeniu pandemii świńskiej grypy przez WHO w 2009 roku, podniosła ceny badań wirusologicznych o 50 %, do ponad 350 złotych za jedno badanie. Koszt leczenia grypy zamyka się kwotą ok. 20 złotych.

I dalej, cytowany The Lancet stwierdza: “Taka ochrona poszczepienna, jest znacznie mniejsza lub nieobecna w pewnych porach roku. Brakuje dowodów ochrony szczepionki dla dorosłych szczególnie po 65
roku życia”. I teraz można zrozumieć dlaczego p. prof. L.Brydak nie podaje danych dotyczących ile osób zaszczepionych zachorowało, oraz dlaczego miesza grypę z podejrzeniem grypy. Te setki rzekomo chorych nagle by zmalały i cały wysiłek napędzania strachu, diabli by wzięli.

Jeszcze większym zaskoczeniem jest praca, opublikowana także w The Lancet. Autorzy przebadali 13 095 osób nieszczepionych i okazało się, że na grypę zachorowało tylko 357 osób czyli 2.7%. Biorąc pod uwagę najbardziej pozytywną pracę chwalącą szczepionki to okazuje się, że na każde 100 osób zaszczepionych tak naprawdę zachoruje tylko o ok. 1 osoba mniej. Przy jakich kosztach. “Stosowanie szczepionek nie miało wpływu na liczbę osób hospitalizowanych lub liczbę opuszczonych dni roboczych, ale spowodowało przynajmniej jeden przypadek wystąpienia zespołu Guilliana- Barre[GBS] [ Ciężkie powikłania neurologiczne mogące prowadzić do paraliżu na milion injekcji, czyli na ok. 300 tysięcy zaszczepionych.” W związku z tym nasuwa się pytanie, czy warto ryzykować zdrowie i życie ludzi w celu uniknięcia jednego przypadku zachorowania na grypę na 100 zaszczepionych? Szczególnie kiedy wiadomo, że np. w Japonii zanotowano 56 przypadków zgonów. No, ale oczywiście ten samozwańczy komitet zapomniał podać jakie straty w wyniku powikłań poniesie społeczeństwo w wyniku szczepień. Podkreślamy, że w szczepionkach przeciwko grypie jest rtęć i to w dawce wielokrotnie przekraczającej dozwolone normy i w dodatku podawana bezpośrednio do krwiobiegu.

Zawartość rtęci w szczepionce przeciwko grypie:
https://i0.wp.com/img543.imageshack.us/img543/3006/zcrz.jpg

Rtęciowe ludobójstwo „dla naszego dobra i bezpieczeństwa”
Rtęciowe ludobójstwo „dla naszego dobra i bezpieczeństwa”

Poza tym, pojawiły się prace wskazujące, że wskaźnik umieralności niemowląt, będący jednym z parametrów “zdrowia” społeczeństwa, zdecydowanie się pogarsza wraz ze wzrostem liczby szczepień wykonywanych w danym państwie. Jak to przyznał CDC, kraje które ograniczają liczbę szczepień np: Singapur, Szwecja czy Japonia mają zdecydowanie niższy wskaźniki umieralności niemowląt, aniżeli USA. W USA obecnie dzieci dostają aż 26 szczepionek w ciągu roku. “Względna pozycja Stanów Zjednoczonych w stosunku do krajów o najniższych wskaźnikach śmiertelności wydaje się pogarszać.” Najciekawsza jest uwaga zawarta w ulotkach informacyjnych szczepień: ”Nie jest wiadome, czy szczepionki mogą powodować uszkodzenie płodu u kobiety w ciąży lub wpłynąć na zdolność rozrodczą”. W bazie VAERS znajdują się dane dotyczące 6 urodzeń martwych dzieci oraz 17 spontanicznych poronień [SAB] spowodowanych szczepieniami. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że właśnie prasa doniosła o olbrzymich karach jakie muszą płacić producenci szczepionek za łapówkarstwo w krajach Europy Środkowej. I tak Departament Sprawiedliwości USA skazał głównego producenta szczepionek GSK na zapłacenie ponad 3.5 miliarda dolarów. W Polsce czytamy, że CBA sprawdza, kto z polskich lekarzy brał, a przecie wystarczyło poprosić USA o dane z postępowania Departamentu Sprawiedliwości USA. Proszę zauważyć, że to tylko jedna firma, a tych firm jest kilka, co najmniej 4 na rynku Polskim. Jakie szerokie pole do zagospodarowania?

Wiadomo także, że firma GSK pomimo kar, a może właśnie dlatego, doszła do porozumienia z Światową Organizacją Zdrowia [czyjego] i została oficjalnym koordynatorem produkcji szczepionek na następne epidemie. Bardzo ciekawe jest uzasadnienie WHO. „GSK wniosła istotny wkład w zarządzanie epidemią AH1N1 poprzez darowizny szczepionek“, dodajmy nie sprzedanych na rynku europejskim i przerzuconych w ramach “pomocy” do Afryki. Problem jest taki, że w Afryce praktycznie grypa nie występuje. Ale skoro mają być przeterminowane i wyrzucane, to lepiej kogokolwiek zaszczepić otrzymując dodatkową zapłatę z WHO.

Kolejną ciekawostką jest zainteresowanie wielką ilością szczepionki przez Pentagon, jak wiadomo instytucję wojskową. A jeszcze większe zdziwienie budzi fakt zajęcia się szczepionkami przez instytucję zwaną DARPA. Jest to praktycznie nieznana w Polsce instytucja, ale mające ogromne znaczenie w nauce i przemyśle światowym. DARPA czyli Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych “podlegająca” Pentagonowi pracuje nad nowymi rodzajami broni. Jej osiągnięciami są np. Drony. Jeżeli więc DARPA zajmuje się szczepionkami to wygląda to na nowy rodzaj broni biologicznej. No a wiadomo, że broń trzeba testować przed użyciem.
https://i1.wp.com/img18.imageshack.us/img18/7391/6pva.jpg

Rtęciowe ludobójstwo „dla naszego dobra i bezpieczeństwa”
Rtęciowe ludobójstwo „dla naszego dobra i bezpieczeństwa”

PS. z ostatniej chwili : Jak podało włoskie ministerstwo musiano wycofać szczepionki przeciwko grypie Inflexal V z powodu skażenia. Podobnie Departament Zdrowia Hong-Kongu zalecił wycofanie wszystkich partii szczepionki przeciwko grypie przeznaczonej na sezon 2012/2013. Dwie partie szczepionek wyprodukowanych w szwajcarskiej fabryce były skażone bakteriami. Jest to podobna sytuacja do słynnego skażenia szczepionki firmy Baxter. Portugalski Instytut Leków i Produktów Zdrowotnych Infarmed prewencyjne zawiesił w trybie pilnym użycie serii dwóch rodzajów szczepionek dla niemowląt,
wykorzystywanych także w Polsce – donosi polskieradio.pl.

Poniżej podam kilka szczepionek rozprowadzanych w Polsce zawierających, pomimo zapewnień Narodowego Instytutu Zdrowia o niestosowaniu rtęci w szczepionkach będących w obrocie w Polsce rtęć lub aluminium:
1. Infantrix DTaP szczepionka “przeciwko” błonicy, krztuścowi, tężcowi- zawiera aluminium. producent GSK.
2. Tripacel dawniej Deperte- zawiera aluminium oraz fenoksyetanol -producent Sanofilpasteur.
3. Td-pur- j/w zawiera aluminium producent Imed S.A.
4. Poli-Sabin- “przeciwko” polio zawiera Polisorbat 80 oraz magnez, producent GSK.
5. Imovax polo- “przeciwko” polio zawiera fenoksyetylen oraz formaldehyd [związek stosowany w konserwacji trupów] producent Sanofil Pasteur.
6. Prevenar 13- szeroko reklamowana szczepionka “przeciwko” pneumokokom [czyli dawniejszej dwoince zapalenia płuc, chorobie XIX wieku. zawiera Polisorbat 80, Aluminium -producent Pfizer.
7. Neis Vac C- także obecnie w “modzie” “przeciwko” meningokoką zawiera aluminium -producent Baxter.
8. Euvax B- “przeciwko” WZW B dla dzieci zawiera aluminium- producent LG Sciences Pland Sp.oo.
9. Euvax B- “przeciwko” WZW B dla dorosłych zawiera aluminium- producent LG Life Science Poland Sp.zoo.
10. Engerix B- “przeciwko” WZWB dla dorosłych zawiera aluminium- producent GSK.
11.Synflorix- “przeciwko” pneumokokom zawiera aluminium producent GSK.

Tak więc należy przygotować się na masowe pranie mózgów szczególnie, że wymienione 4 firmy ruszyły do ataku m.in poprzez sponsorowanie rozmaitych konferencji zwanych dla uzasadnienia “naukowymi”. Przecież muszą sobie odbić te kary nałożone w USA.

Jerzy Jaśkowski

Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim. #1 (44:01)

Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim. #2 (46:12)

Dr Humphries – Aluminium i Nerki. (14:42)

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s