CIEMNOGRODY

CIEMNOGRODY
(…) Istniejąca ustawa o samorządach, pozwala mieszkańcom gmin przyległych do miast, pod wodzą nie najmądrzejszych wójtów, nie godzić się na powiększanie obszaru miasta, a tym samym, na lokowanie inwestycji i tworzenia miejsc pracy! Wiele miast, już dusi się w swoich granicach. Mimo, że powiększa się ilość mieszkańców, obszaru miasta nie można powięk-szyć! (…)
Jan Pluszkiewicz

KAUCJA ZA WOLNOŚĆ!
Nie tak dawno, sprawca kradzieży jedenastu tysięcy złotych, za uchylenie aresztu, musiał zapłacić czterdzieści tysięcy złotych. Cztery razy tyle, ile wynosił jego złodziejski łup. Jego-mość Jamroży, za kradzież jedenastu milionów złotych, wpłacił kaucje jeden milion, by opu-ścić areszt. Zapłacił jedenastą część złodziejskiego łupu! Inny jegomość Wieczerzak, rąbnął sto siedemdziesiąt sześć milionów, zapłacił dwa miliony złotych za uchylenie aresztu!! (…) Nie wiadomo, dlaczego sąd decyduje o wysokości kaucji wg własnego widzimisię? Dobrze by było, gdyby warunki określania wysokości kaucji, były jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla każdego, a co najważniejsze, jednakowe dla wszystkich! Wysokość kaucji nie może i nie po-winna być wyłącznie sprawą humoru sędziego. Choćby z tego powodu, że przy dowolnym ustalaniu kaucji, istnieje uzasadnione podejrzenie, graniczące z pewnością, że sędzia za ła-pówkę uzgodnił wysokość kaucji! (…)
Anna Kozłowska

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Ogromna większość moich rodaków, jest ofiarami tej słynącej z „uczciwości” firmy! Ra-chunki jakie otrzymujemy, nie mają nic wspólnego z uczciwością tego molocha! Naliczanie wirtualnych rozmów, to norma tej firmy! W zderzeniu z nią, jesteśmy bezradni i bezsilni! Mamy nawet prawo nie zgodzić się z wysokością rachunku!! Mamy takie „prawo”! Naszą skargę, zawsze rozpatruje TP SA. Czyli skargę na samych siebie, rozpatrują osobiście! (…)
Anna K.

FETOR WOKÓŁ DEKORACJI
(…) Ostatnio wszyscy czepiają się Kwaśniewskiego. Komisja badająca sprawę Orlenu, nie wiadomo dlaczego, chce obejrzeć książkę wejść i wyjść do pałacu Dekoracji Kwaśniewskie-go. Komisja chce wiedzieć, czy prócz nocnej wizyty pana Kulczyka, wizyt w pałacu Dekora-cji nie składał, co nie daj Bóg, Słowik, Masa, Kiełbasa, Pershing czy inny ladaco. Dziś takie czasy, że łatwo zdemoralizować człowieka. Na tak bezczelne żądanie komisji, Dekoracja za-niemówił. Oczywiście żadnych informacji na temat wizyt w pałacu jego ekscelencji nie bę-dzie! Szefowa jego kancelarii, wdzięcząc się jak dziewica, odmawia prawa wglądu do tej książki. Być może, zlecono „fachowcom” usunięcie z księgi nazwisk, znanych organom ści-gania, wizytujących Dekorację? A to musi potrwać! Tylko taki powód tłumaczy odmowę! Może Dekoracja uważa, że jako prezydent „poważnego” państwa, ma prawo przyjmować, kogo dusza zamarzy? A w ogóle, to ostatnio wszyscy dziennikarze zawzięli się na Dekorację. Jeszcze nie ustalono, co z książką wejść i wyjść do jego pałacu, a już namolni dziennikarze, „głupio” pytają, czemu wyrzucił z Helu jednostkę Gromu? No to gdzie miał z Jolką na golasa biegać, po Marszałkowskiej? (…)
Stanisław Kot

WIEDZA TO GRUNT
Nareszcie nasi ukochani władcy powiadomili nas, dlaczego nasze towary tak gwałtownie po-drożały. Sam wiedza „poprawia” w sposób radykalny naszą sytuacje materialną! Od razu czujemy się lepsi i bogatsi! Otóż zdaniem naszych ukochanych władców, powodem wzrostu cen żywności, jest wykupywanie jej przez zachodnich kupców od naszych producentów, po cenach wyższych niż oferują nasze skupy! Kto by tak pomyślał!? A powodem wykupu, jest „bardzo niska” cena naszych towarów, w stosunku do cen krajów piętnastki UE. Zdaniem naszych pieszczoszków w krajach UE, nie tylko ceny żywności są wyższe! Tam wszystko jest droższe!! Aż chce się żyć! Ale o tym, że zarobki obywateli krajów piętnastki, są od pięciu do ośmiu razy wyższe, ukochane władze nie mówią! (…) Zniesienie granic, opłat celnych, musi za skutkować wyrównaniem cen! Wyprzedaż towarów do UE, powoduje wzrost cen u nas, bo ceny skupu podnoszą się do poziomu cen oferowanych przez kontrahentów z UE. To tak pro-ste, że aż boli! Dziś mamy do czynienia z gwałtownym skokiem cen, nie rzadko o 100%!! Ceny nadal rosną i zatrzymają się dopiero wtedy, jak będą takie same, lub bardzo podobne jak te w UE!! (…) W oparciu o nasze, nie unijne zarobki, będą naliczane nasze renty i emerytury!! Dzisiejsi pracujący dwudziestolatki, otrzymają renty w oparciu o dziś osiągane zarobki!! Ich wysokość to rząd wielkości dwustu do trzystu euro brutto!! Ich rówieśnicy w UE, zarabiają w granicach tysiąc czterysta do dwóch tysięcy euro i więcej! Ich renty będą naliczane w oparciu o ich zarobki!! (…)
Witold L.

NAJEMNICY
Bezustannie od piętnastu lat jesteśmy informowani o bohaterstwie naszych ukochanych przywódców, którzy wyrośli z korzeni Solidarności i „obalali komunę”! Samochwalstwo tych „bohaterów” dawno przekroczyło wszystkie granice, w tym śmieszności. Z jakiegoś im tylko znanego powodu mamy ich kochać i być im wdzięczni za ich „zwycięską walkę z komuną!”. Pewnie za to, że bardzo wielu z nas, na skutek ich „zwycięskiej walki bohaterów,” wpadło z deszczu pod rynnę? Ich „zwycięskie boje” przyniosły korzyść wyłącznie im, „bohaterom!” Dla wielu z nas dziś jest o wiele gorsze niż czasy „zbrodniczego systemu!”. Dobrze byłoby, gdyby „bohaterowie” wbili sobie do głowy, że nie zasługują na jakikolwiek szacunek. Boha-ter, który za swoje bohaterstwo otrzymał jakąkolwiek zapłatę, traci status bohatera, staje się nędznym najemnikiem i tylko najemnikiem! (…)
Witold L.

KRYMINALIŚCI I POLITYCY
(….) Kryminalista, to pechowiec, bez pieniędzy immunitetu i możnych kamratów, który za każde naruszenie prawa stawał przed sądem i został skazany. Liczba jego ofiar, nigdy nie przekracza kilku, lub co najwyżej kilkunastu osób! Polityk polskiej odmiany, to cwaniak, któ-ry ma immunitet, pieniądze i możnych kamratów! Mimo nawet permanentnego naruszania prawa, nigdy nie staje przed sądem, bo chroni go immunitet, pieniądze, układy z takimi sa-mymi jak on przestępcami, udającymi polityków! Konduita kryminalisty i polityka jest taka sama! Kłamstwo i oszustwo jest fundamentem „kariery” polityka. Nie istnieje polityka bez oszustwa, kłamstwa, wiarołomstwa! Słowem różnica między kryminalistą a politykiem, to pech jednego, fart drugiego! (…)
Stanisław K.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Towarzysz Jerzy Hausner, w „trosce” o los dzieci, wspólnie z kamratami i Dekoracją, odebrał im środki do życia, likwidując fundusz alimentacyjny! „Wrażliwa lewica”, z nie mniej „wrażliwą” Platformą Anty-Obywatelską, przegłosowała projekt towarzysza Hausnera, który ostatecznie zatwierdził „wrażliwy” Dekoracja Kwaśniewski. (…) Hausner, jak również wszy-scy renegaci, którzy ten zbrodniczy projekt poparli, doskonale wiedzieli, że co najmniej po-łowa samotnych matek, straci prawo do jakiegokolwiek zasiłku!! Bowiem warunkiem otrzy-mania stu siedemdziesięciu złotowej jałmużny, jest orzeczony rozwód, lub separacja. Co naj-mniej połowa samotnych matek nie ma i nie chce mieć orzeczonego rozwodu ani separacji!! A bez takiego orzeczenia nie dostaną tej jałmużny!! Orzeczony rozwód lub separacja to kata-lizator na ostateczny rozpad małżeństwa, na ostateczne rozbicie rodziny!! Te umęczone ży-ciem samotne matki mają ciągle nadzieję, że ich mężowie, ojcowie ich dzieci wrócą do rodzi-ny, że jest możliwe jej odbudowanie! Rząd zrobił wszystko, by ostatecznie rozwiać tę na-dzieję, rozwalić całość rodziny!! (….)
Witold L.

TERRORYŚCI W IRAKU!
Bandzior, który napadł na cudzy dom, broniące się ofiary nazywa terrorystami! Iraccy patrio-ci usiłują wyrzucić uzbrojone bandy ze swojego kraju. Nie widzą w nich wyzwolicieli, na jakich kreują się zbrojne bandy! Iraccy patrioci całkiem słusznie nie uznają marionetkowego rządu, narzuconego im przez okupantów! Również bardzo słusznie uważają, że o losach i składzie osobowym rządu irackiego, nie tylko powinien, ale musi decydować jedynie naród iracki. (…) Dziwi, że Adolek Hitler nie wpadł na pomysł odbudowy Warszawy, po sześciolet-niej misji stabilizacyjnej jego walecznej armii w naszym kraju. Może temu przegrał wojnę i nie jest uznany za gołębia pokoju? A przecież starał się chłopaczyna. (…) Bez wątpienia nale-żymy do bandy najeźdźców, wspólnie mordujemy obywateli Iraku, w ich własnym domu!! (…) Sprawcy wysłania naszych wojsk do Iraku, powinni odpowiedzieć za zbrodnie przed są-dem. Ich zbrodnia w pełni wyczerpuje dyspozycje art. 117 § 1 KK Może przyjdzie czas, gdy zbrodniarze staną przed sądem, oby jak najszybciej!
Stanisław Kot

PENTAGON W POLSCE
(…) Nasza armia będzie tak samo groźnie i śmiesznie wyglądać, uzbrojona w proce, łuki, dzi-dy, halabardy i maczugi, jak wygląda uzbrojona w złom podarowany nam przez zachodnich przyjaciół i Wielkiego Brata. Tak uzbrojeni po zęby w złom, możemy co najwyżej szczekać z za pleców Wielkiego Brata. Nawet zabijać jego wrogów, tak jak to się dzieje w Iraku. Nasza armia nie stanowi najmniejszej przeszkody dla agresora, który chciałby sprawić nam lanie. Jedyna nadzieja, że agresor umrze ze śmiechu, widząc naszą po zęby „uzbrojoną armię”! Każdy rząd złożony z ludzi normalnych, pojąłby, że nie mając szans dorównać w jakości uzbrojenia potencjalnym przeciwnikom, podkuliłby ogon i przestał warczeć na kraje, które są zdolne w przeciągu kilku minut wymazać nas z mapy świata!! Nie ma co liczyć na pomoc Wielkiego Brata! Nie kiwnie palcem w naszej obronie! Wielki Brat, nigdy nie wykazał się bohaterstwem! Jest mocny jedynie wobec takich militarnych „potęg” jak m.in. Panama, Gre-nada, Wietnam, czy ostatnio Irak. Tam gdzie ryzyko, nasz Wielki Brat podwija ogon! Utrzy-mywanie naszej bezbronnej i bezużytecznej armii, jest niczym innym jak marnowaniem pie-niędzy. (…)
Stanisław Kot

ŻĄDANIA GARSTKI SZOWINISTÓW
Sejm zajął się roszczeniami garstki wyalienowanych szowinistów niemieckich, domagających się zwrotu ich majątków, które utracili w ramach masowych wysiedleń po II wojnie świato-wej, w oparciu o ustalenia zwycięskiej koalicji. Wydaje się, że rząd niemiecki traktuje rosz-czenia Pruskiego Powiernictwa i frau Erikę, równie poważnie jak Rosja Żyrinowskiego. (…) Niemcy, którzy chcą odzyskać swoje majątki, lub ich wartość, muszą zwrócić się do spraw-ców wywołania wojny, nie ofiar. Bez wywołania wojny, nie utraciliby ani swoich ziem, ani majątków! Również my Polacy mieszkalibyśmy na swoich od wieków ziemiach. To nie ofia-ry odebrali Niemcom ich ziemie i majątki, o tym powinni wiedzieć niemieccy szowiniści. Warto by frau Erika zaczęła myśleć właściwą częścią ciała, a nie jak do tej pory. Adresatem żądań rekompensaty za utratę majątków niemieckich, są wyłącznie ci, co wojnę wywołali!
Jan Pluszkiewicz

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s