FACHMANI OD WALKI Z TERRORYZMEM

FACHMANI OD WALKI Z TERRORYZMEM
Nasi „fachowcy” najlepiej wiedzą jak odbijać zakładników z rąk bandziorów, nie tak jak ro-syjskie „ofermy”, którzy pojęcia nie mieli o takiej robocie w Biesłanie. Mamy fachowców, o jakich świat nigdy nie słyszał! Ich osiągnięcia w walce z bandytyzmem powalają z nóg, są niepowtarzalne! Te wyjątkowe umiejętności, u wszystkich normalnych ludzi, wywołują zdu-mienie! Generalnie wszyscy ze zgrozą zadajemy sobie pytanie co z nami będzie, gdyby za-atakowali nas prawdziwi terroryści? Również co mądrzejsi, zadają sobie pytanie, dlaczego tak mocno schorowani ludzie, są ministrami, kierują wojskiem, policją, państwem? Dlaczego nie zajmuje się nimi psychiatra? Dlaczego zamiast w ministerstwach, w sejmie, czy senacie, nie przebywają w kaftanach bezpieczeństwa, w zakładach psychiatrycznych? Braku fachowej opieki nad nimi, nie tłumaczy nawet mizeria służby zdrowia. Ci „dostojnicy i fachowcy” są dla nas większym zagrożeniem, niż wszyscy terroryści świata razem wzięci! (…)
Jan Pluszkiewicz

OCENA RZECZYWISTOŚCI
(…) Dziwny to kraj, gdzie bezwolnym, zrezygnowanym narodem, rządzą polityczne mafie szubrawców, szumnie określających się jako partie polityczne. Warunki pracy i płacy wołają o pomstę do nieba. Terror psychiczny, niepłacenie za wykonaną pracę, to norma, to codzien-ność! Wymuszanie świadczenia pracy po kilkanaście godzin dziennie, często w oparciu o zatrudnienie na pół etatu!! To normy! W zachodnich firmach nadzorcami Polaków są Polacy, którzy bardzo skutecznie pełnią funkcje obozowych kapo, są zdolni do najpodlejszych za-chowań wobec pracowników, codziennie dając tego dowody. Ich psia uległość wobec za-chodnich panów, budzi obrzydzenie. Normą, czymś zupełnie „naturalnym,” jest wykorzysty-wanie seksualne kobiet w zamian za pracę!! To dotyczy naszych żon, córek, sióstr. Nikt na-wet nie próbuje z tym walczyć! Nasi władcy to jak piąta kolumna zachodniego kapitału, go-towa za określoną sumę nawet mordować swoich obywateli, zgodnie z obstalunkiem zachod-nich wspólników. Powoli a stale, stajemy się za sprawą władców, niewolnikami we własnym kraju. (…)
Anna Kozłowska

DEMOKRATYCZNE WYBORY LOKALNE
(…) I przyszła demokracja, a wraz z nią wybory, w których lokalna społeczność sama wybiera sobie władców. Na prowincji istniały od zawsze sitwy, układy, zależności. W każdych wybo-rach kandydatami do urzędów są ludzie z tych układów. Na okrągło wybieramy tych samych ludzi, raz jako radnych powiatu, miasta, gminy, raz jako burmistrza, lub wójta. Takie wybory stworzyły powiązania o mafijnych wzorcach! A to sprzyja niewyobrażalnemu, zupełnie bez-karnemu rozkwitowi łapownictwa! Ustawione przetargi, konkursy, sprzedaż wspólnego ma-jątku, wydawanie zezwoleń, to wszystko jest morzem korupcji! Temu stanowi rzeczy, sprzyja wręcz monstrualny rozkwit nepotyzmu. Wszystkie najlepiej płatne stanowiska pracy, obsa-dzone są przez nepotów władzy. Nie mają znaczenia ani kwalifikacje, ani umiejętności, liczy się wyłącznie stopień pokrewieństwa. (…) Stanisław Kot

PiS FOLWARK KACZYŃSKICH
Wszystkie wypowiedzi Kaczyńskich to prawdy objawione, ostateczne i nie podlegające oce-nie. Wygłaszane poglądy, są zawsze najmądrzejsze, najuczciwsze, najlepsze dla narodu, bo jedynie słuszne, o czym przekonani są tylko bracia, którzy mówią dużo i często, ale najczę-ściej nie wiedzą o czym i co mówią. Ich język znacznie wyprzedza rozum, czego dowodem są sprawy o obrazę. Nikt nie wie, dlaczego do tej pory nikt nie postawił ich przed sądem, za ich powszechnie znaną „uczciwość”. (…)
Stanisław Kot

4 X TAK PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
Pomysł wyśmienity, propozycja zgodna z oczekiwaniami wyborców. Likwidacja senatu, zmniejszenie o połowę liczby posłów, jednomandatowe okręgi wyborcze, zniesienie immu-nitetów. Nic dodać nic ująć, tylko popierać w wyborach Platformę, niech nam rządzi i panu-je!! Jest tylko coś takiego, jak niewiara w spełnienie obietnicy. Platforma doskonale wie, że nigdy nie będzie sprawować władzy samodzielnie, jeżeli w ogóle będzie. Wobec tego oczy-wistego faktu, obietnice Platformy tracą na znaczeniu, tracą na wiarygodności. W naszym kraju wszystko można publicznie obiecać! (…)
JWP

WYMIAR NIESPRAWIEDLIWOŚCI
(…) Jaką wartość ma wyrok złodzieja sklepowego w todze (Świnoujście), który skazał kumpla po fachu, bez togi? Jaką wartość może mieć wyrok pirata drogowego (nie tylko Sadowski), który uniknął kary dzięki immunitetowi, nad innym piratem drogowym, który nie ma immu-nitetu? Jaką wartość ma wyrok domowego sadysty w todze (Lublin) skazującego kompana bez togi, za przemoc domową? Jaką wartość ma wyrok fałszującego dokumenty sędziego (Podkarpacie), skazującego fałszerza dokumentów? Znam nazwiska sędziów, pedofilów, zło-dziejów, łapówkarzy, fałszerzy, domowych sadystów, którzy uniknęli odpowiedzialności kar-nej, bo mieli immunitet i kumple obronili przed karą! (…)
J.W. Pluszkiewicz

MĄDRALA BUSH
Albo Bush uważa wszystkich Polaków za upośledzonych, albo polski rząd ma za przygłupów. Oto Bush powiedział: Jeżeli odmowa przyznawanych wiz dla Polaków, będzie mniejsza niż 3%, to USA natychmiast zniesie obowiązek wizowy! Mądry ten Bush, jak Maćków kot, co świeczkę zjadł i po ciemku siedział! O tym ile będzie odmów udzielania wiz, decydują wy-łącznie konsulaty USA, a te bez wyraźnego nakazu od władz USA, czyli prezydenta Busha, nie zmniejszą liczbę odmów! Czemu mieliby dawać nam wizy, jak za „zaszczyt” rozmowy z nie najmądrzejszym panem konsulem, każdy ubiegający się o wizę musi zapłacić sto dolarów! Wydawanie więcej wiz, musi spowodować zmniejszenie liczby chętnych do rozmowy, cho-ciażby o tych, którzy wizy już dostali. Po co tracić „frajerski” zysk? Więc nigdy nie dojdzie do sytuacji, by odmów było mniej niż 3%! (…)
Witold L.

DZIECI GORSZE i LEPSZE
(…) Jedynym dopuszczalnym różnicowaniem uczniów, to podział na mniej i bardziej zdol-nych. (…) Jedynie takie zróżnicowanie jest zasadne i pożądane. Natomiast dodatkowe opłaco-ne zajęcia w państwowej szkole dla wybranych, jest dyskryminacją dzieci ze względu na sta-tus majątkowy ich rodziców! Dzielenie już na starcie życia, na biednych i bogatych, jest czy-nem ohydnym! Biedniejsze dzieci czują się odrzucone, gorsze, zepchnięte na margines, to nie buduje przyjaźni, a rodzi nienawiść!! Zdumiewa, że do tej pory władze oświatowe nie zarea-gowały na ten uprawiany proceder, może też nie widzą w tej dyskryminacji nic złego? Rów-nież w przedszkolach istnieją tego rodzaju podziały! W publicznych przedszkolach, w czasie zajęć, za dodatkową opłatą, zamożniejsze dzieci uczą się języka obcego, te biedniejsze bawią się klockami. Zamożniejsze dzieci, jadą na pływalnie uczyć się pływać, biedniejsze zostają w przedszkolu i bawią się klockami. (…)
Jan Pluszkiewicz

ROZKWIT BANDYTYZMU
(…) Fali zbrodni nie zahamuje obniżenie wieku do odpowiedzialności karnej, nie zahamują również najsurowsze kary, włącznie z karą śmierci. Fali zbrodni położy kres wyłącznie prawo rozumne, jednoznaczne w swojej wymowie, bowiem to istniejące prawo, zapewnia bandytom ochronę! (…) Prawo do obrony koniecznej musi być jasne i jednoznaczne. Musi stanowić! „Nie ponosi żadnej odpowiedzialności osoba zaatakowana przez napastnika, lub osoba udzielająca pomocy napadniętemu, odpierająca bezprawny atak ,bez względu na skutki jakie spotkały napastnika, jak również bez względu na użyte do odparcia ataku narzędzia, do broni palnej włącznie”! Przy takim prawie, nie zaatakuje nas żaden bandzior, bowiem nie będzie miał gwarancji, że zaatakowana ofiara nie zastrzeli go, lub nie zrobi tego jakiś przypadkowy obrońca! (…)
Anna Kozłowska

PRZEŚLICZNE RZĄDOWE KŁAMSTWA
Wg rządowych jełopów i dyspozycyjnych „fachowców”, zmniejszyło się bezrobocie!! To ci dopiero! Możliwe, że spadek bezrobocia zobaczyli w pijackim widzie. Już „tylko” 3 miliony 60 tysięcy bezrobotnych!! Sęk w tym, że nic nie jest prawdą, ani spadek bezrobocia, ani licz-ba bezrobotnych. Podawane liczby uwzględniają wyłącznie zarejestrowanych w Urzędach Pracy! Co najmniej dwa miliony! Co najmniej, nie rejestruje się w Urzędach Pracy. Głównie mieszkańcy wsi i miasteczek, w których nie ma Urzędów Pracy. Powody to kosztowne dojaz-dy, na które bezrobotnych nie stać. Poza tym, po co się rejestrować nie mając prawa do zasił-ków? (…)
Anna Kozłowska

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s