ZEMSTA WSPÓLNIKÓW

ZEMSTA WSPÓLNIKÓW
Wiesław Kaczmarek naraził się przestępcom zajmujących najwyższe stanowiska w państwie ujawnieniem kulisów aresztowania prezesa Orlenu. On jest sprawcą rozchodzącego się smro-du wokół najwyższych osób w państwie. Dla wszystkich jest oczywiste, że każdy „donosi-ciel” naraża się nie tylko na ostracyzm kompanów. Dziwi, że Kaczmarek do tej pory nie po-pełnił „samobójstwa” strzelając sobie w plecy. […] Prokuratura w Tarnobrzegu wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu Wiesławowi Kaczmarkowi, którego podejrzewa o szem-rane interesy z pewna spółką, która miała wybudować fabrykę osocza w Mielcu. Zdaniem prokuratora „budowniczowie” tej wirtualnej, bo do dziś nie powstałej fabryki, otrzymali z banku kredyt na podstawie gwarancji rządowych. Na dziś do spłaty jest 34 miliony dolarów!
Stanisław Kot

„SUPER” BUDŻET
[…] Oczywiście, że budżet oceniany z pozycji „fachowców” zarabiających, co najmniej kil-kanaście tysięcy miesięcznie, jest bardzo dobry! Oni nawet widzą jakiś wzrost gospodarczy, który w przyszłym roku będzie jeszcze większy!! To ci dopiero fachowcy! Ci fachowcy od siedmiu boleści, zobaczyli też spadek bezrobocia i zapowiadają dalszy spadek o 200 tysięcy! Może ten spadek nie dotyczy polskich bezrobotnych? Bo w tym kraju nie zmieniło się nic na lepsze! Nikt nie odczuł żadnej poprawy! Ci, co pracy nie mieli, nadal jej nie mają, ci co nie mieli na chleb, nadal chodzą głodni! U „szczęśliwców”, którzy mają pracę i zarabiają w gra-nicach tysiąca złotych, wszystko zmieniło się na gorsze, koszty utrzymania wzrosły, zarobki nie! Oczywiście, że wg „fachowców” przeciętnie wszystko potaniało. Lokomotywy potaniały o 40%, nocniki o 52%, berety z anteną aż o 70%, onuce o 60%, a koszty utrzymania wzrosły „tylko” o 45%! I jak nie chwalić rządu? Zasiłki dla bezrobotnych nie wzrosły nawet o grosz. Nie wydłużono prawa do zasiłku. Rząd „słusznie” zauważył, jeżeli co roku 200 tysięcy bez-robotnych znajdzie pracę, to przecież już za piętnaście lat, każdy będzie pracował! […]
Jan Pluszkiewicz

BRUDNA WOJNA
Nasze media podały, że nasi „waleczni” żołnierze upolowali irackiego generała. Najeźdźcy zamknęli do więzienia generała zamordowanej armii, który wypełniał swój żołnierski i pa-triotyczny obowiązek walki z okupantem. Jako naród, możemy się tylko wstydzić, że dopu-ściliśmy do władzy ludzi, którzy w naszym imieniu, wysłali nasze wojsko, tysiące kilometrów od naszych granic, by pomagali mordować zniewolony naród, w interesie USA. […]
Jan Pluszkiewicz

OFIARY „CWANIAKAMI”
[…] Podniesienie składek na rzecz złodziejskiej, poza wszelką kontrolą firmy, jaką bez wąt-pienia jest ZUS, nie zmieni niczego na lepsze. Nawet gdyby wszyscy pracujący płacili na rzecz ZUS całe swoje zarobki, to problemy tej firmy byłyby takie same! Permanentny brak pieniędzy! Oszczędności należy szukać wewnątrz tej firmy. Zredukować załogę, co najmniej o 60%, zredukować co najmniej o 70% zarobki wyższej kadry kierowniczej, zabrać samocho-dy służbowe, zlikwidować nienależne przywileje, zakazać budowy pałaców, wybudowane wynająć firmom, które stać na ich utrzymanie ze swoich, a nie podatników pieniędzy. […] Zaprzestać okradania Polaków poprzez „refundację” leków zagranicznych. Co roku 6 miliar-dów złotych NFZ dopłaca do sprowadzonych drogich i tandetnych zagranicznych leków! Nie mamy żadnego interesu nabijać kieszenie obcym, jak również rodzimym złodziejom, którzy w zamian za łapówki decydują, które leki będą refundowane przez państwo. […]
Witold Leginowicz

MUMIA
Reanimowano nieboszczkę Unię Wolności. Pierwszego wywiadu udzielił Bronek Geremek, który skromnie powiedział; Polsce potrzebni są ludzie mądrzy, uczciwi, politycy najwyższej klasy, którzy potrafią i umieją rządzić, Unia Wolności ma takich ludzi! I jak nie kochać Bron-ka G. za „skromność’ wypowiedzi? Wyborcy cierpiący na amnezję, aż kwiczą z radości, że dostąpią zaszczytu wyboru takich indywidualności. Mimo klęski wyborczej z roku 2001, Unia Wolności niczego się nie nauczyła, niczego nie zrozumiała, nie wyzbyła się megalomani i samochwalstwa. […]
Anna Kozłowska

KU PAMIĘCI – ANALOGIE
[…] Potomkowie i pociotki „polityków” II Rzeczpospolitej, rozpoczęli zaraz po upadku so-cjalizmu, boje o zwrot złodziejskich łupów swoich przodków! Wielu odzyskało łupy w cało-ści, dziwne, ale majątki odzyskali głównie potomkowie złodziejów! Potomkowie właścicieli uczciwie zdobytych majątków mieli mniej szczęścia! To tak ku pamięci, byśmy znali kondu-itę również poprzedników dzisiejszych „panów.” Dziś na własne oczy możemy zobaczyć, kto zacz owo „politycy.” Wystarczy czytać gazety, słuchać radia, oglądać TVP. Znajomość z dzi-siejszym „politykiem” zawierają jedynie szubrawcy by wspólnie coś ukraść! Żaden porządny człowiek, nie zadaje się z elementem politycznym, choćby, dlatego że nie jest wstanie upil-nować by to, to, go nie okradło! […]
Anna Kozłowska

BASTARD
[…] Takimi niewdzięcznymi bękartami, są wszyscy ci, którzy w czasach socjalizmu zdobyli wykształcenie, tytuły naukowe, pozycję społeczną i dziś nie mają hamulców w wyrażaniu nienawiści do systemu, który dał im to wszystko za darmo! Najbardziej dziwi takie zachowa-nie u ludzi, wywodzących się z rodzin z przedwojennej biedoty, którym opluwany przez nich system, dał możliwość wyrwania się z nędzy i beznadziei, jaki był udziałem ich rodziców! Dziś ci nuworysze, z ogniem w oczach, wyrażają swoją nienawiść do systemu, który dał im wszystko, który uczynił ich tym, czym dziś są! […]
Stanisław Kot

WŁADZTWO W WARSZAWIE
[…] Nie lubię PiS, nie lubię Kaczyńskich, ale brak sympatii, nie pozbawił mnie w przeciwień-stwie do „polityków” rozumu. Projekt zmiany kompetencji władz Warszawy jest bardzo do-bry, bo logiczny, przejrzysty i jednoznaczny w zapisie! Oto wg projektu PiS, prezydent War-szawy ma pełnię władzy, ma nieskrępowaną możliwość doboru i wymiany kadr i ponosi jed-noosobową odpowiedzialność za sprawowane rządy! Nic dodać nic ująć! Tak oceniają projekt PiS ludzie normalni, ale w żadnym razie politycy. Dla nich projekt jest nie do przyjęcia, bo Kaczyński byłby zbyt popularny, mógłby co nie daj Bóg, zostać prezydentem państwa, za-miast Tuska, Oleksego, Borowskiego, czy Wojciechowskiego. Tak nie może być! Nie może być normalnie! Na dziś, każda dzielnica w Warszawie, ma swoich radnych i burmistrza wy-branego w wyborach lokalnych! Te wybrane władze nie podlegają prezydentowi Warszawy! Decyzje prezydenta mogą wykonać lub nie! To wyłącznie od nich zależy! To chore! Dziś Warszawa ma ponad ośmiuset radnych! To więcej, niż ma Nowy Jork, Londyn i Paryż razem wzięte! Autentyczne! Dla wszystkich normalnych z wyjątkiem „polityków,” projekt PiS jest ustanowieniem normalności. Prezydent musi mieć prawo mianowania i usuwania burmi-strzów dzielnic, jak również urzędników, za których działanie ponosi odpowiedzialność! […]
Witold Leginowicz

PRZESTĘPCA NA TRYBUNIE SEJMOWEJ
Ze zdumieniem i niedowierzaniem słuchałem wystąpienia Zbigniewa Komorowskiego z PSL, który w dniu 7.10.2004 r. grzmiał z trybuny sejmowej przeciw nieuczciwości i niegodziwości Leppera, który jego, Katona, chciał pozbawić immunitetu i pociągnąć do odpowiedzialności karnej za obrazę tegoż Leppera. Obrzydliwa to sytuacja, w której ktoś taki jak Zbigniew Ko-morowski, nie tylko nadal jest posłem, ale może znieważać innych, być może również prze-stępców. Być może. Nie jestem fanem ani Samoobrony, ani jakiejkolwiek innej partii, w każ-dej z nich są ludzie porządni i uczciwi, choć w każdej przeważają szumowiny. Zbigniewa Komorowskiego z PSL, nie sposób nazwać uczciwym, wykluczone! […]
Jan Pluszkiewicz

GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ
[…] Na Zachodzie zatrudniony szef firmy, uzyskuje określony umową procent zarobków od wypracowanych przez niego dochodów zarządzanej przez niego firmy. U nas walące się przedsiębiorstwa fundują zarządzającym nieudacznikom, sprawcom ruiny firmy, często zło-dziejom, wynagrodzenie wzięte z sufitu, a zapewnione kontraktem, nie obwarowanego żad-nymi warunkami! Nie sposób pojąć takiej logiki wynagrodzeń. Kto potrafi zrozumieć, że z produkcyjnego zakładu w ramach oszczędności, odchodzą pracownicy produkcyjni, a pozo-stają urzędnicy? Żaden normalny człowiek nie jest wstanie zrozumieć jak to się dzieje, że koszt pracy polskiego robotnika jest od pięciu do nawet dziesięciu razy mniejszy od jego od-powiednika w Europie zachodniej, a mimo tego, finalny produkt nie jest konkurencyjny ce-nowo, z takim samym produktem zachodnim. Trudno dziwić się ludziom, którzy twierdzą, że gdyby polski robotnik do swojej pracy, co miesiąc dopłacał średnią krajową, to kondycja za-kładów w niczym by się nie zmieniła! Zmieniłyby się wyłącznie zarobki kadry kierowniczej. Byłyby wyższe! […]
Witold Leginowicz

WŁADZA „JUŻ” WIE!
Władcy z tryumfem ogłosili: Już wiemy, że 2/3 zatrudnionych nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonaną pracę, a niektórzy otrzymują w małych ratach, jak również nie na czas! To ci dopiero! Potrzeba było aż 14 lat, by władcy dostrzegli problem, znany ofiarom od 14 lat! Do-wiedzieliśmy się ze zdumieniem, że istnieje jakieś prawo, które chroni pracobiorców, przed nieuczciwymi pracodawcami, tyle, że rzadko stosowane, ale jest „surowe”! Nieuczciwemu pracodawcy można, zgodnie z tym „surowym” prawem, wymierzyć grzywnę w wysokości „nawet” pięć tysięcy złotych!! Kto by pomyślał? Aż trudno uwierzyć, że o „surowym” prawie mówili władcy, a nie pensjonariusze zakładu psychiatrycznego. […]
Anna Kozłowska

ZAGRANICZNE WOJAŻE
Brak pracy, brak środków do życia, brak nadziei powoduje, że wielu, zbyt wielu, wyjeżdża w poszukiwaniu pracy i lepszego życia poza granicę kraju. Pół biedy, gdy kraj opuszczają osoby samotne, które nie mają na utrzymaniu dzieci. Dramatycznie, gdy wyjeżdżają ojcowie, lub matki w poszukiwaniu pracy. […] Dramatyczne jest to, że opisane sytuacje to nie margines zachowań, to narastające zjawisko! To dramatycznie smutne fakty! Kraj, co raz częściej opuszczają młodzi wykształceni ludzie, w poszukiwaniu lepszego życia. Wyjeżdżają lekarze, naukowcy, ludzie przedsiębiorczy. Co dalej? Jawi się wizja kraju porzuconego przez swoich obywateli. Jawi się kraj starców, kalek i porzuconych dzieci. […]
Jan Pluszkiewicz

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s